Committees

FECAVA BOARD

DANNY HOLMES
President

ANN CRIEL
Vice President

DENIS NOVAK
Past President

ALEXANDRU VITALARU
General Secretary

STEPHAN NEUMANN
Treasurer

ULRIKE TEWES
Office Manager

President: Maria Linou
Vice President: Zoi Polizopoulou
General Secretary: Konstantinos Chandras
Treasurer: Dimitrios Vourvidis
Special Secretary: Elli Kalemtzaki
Members: Nikolaos Solomakos
Giorgos Kazakos
Smaro Sotiraki
Christoforos Venieris

Organizing Committee

Z. Polizopoulou
M. Linou
K. Chandras
D. Vourvidis
D. Matralis

Scientific Committee

G. Kazakos
I. Savvas
K. Pavlidou
S. Sotiraki
P. Xenoulis
R. Lobetti